V prvom rade vám chceme vysloviť veľké ĎAKUJEME za prejavený záujem o pomoc ľuďom z Ukrajiny. Správy komunikujeme týmto infomailom (pomocukrajine@saleziani.sk).

Neustále pokračujeme s pomocou pre UA ľudí a to viacerými spôsobmi:

  • 2x do týždňa kurzy slovenského jazyka pre Ukrajincov v Bratislave-oratórium Trnávka
  • Dobrovoľníci zobrali Ua deti z Gabčíkova na výlet do Bratislavy, aby sa trochu rozptýlili a vyšli z miesta, odkiaľ sú pomerne odrezaní od okolia. Deti mali veľkú radosť a na spoločné hry v Bratislave spolu s animátormi ešte stále spomínajú.
  • Posilňujeme počet dobrovoľníkov na leto a víkendy, aby sme mohli rozšíriť možnosti aktivít a pripravili sa na blížiace sa táborové aktivity v lete.
  • Herničky pre deti v Bratislave sa rozšírili o podporu pre dospelých a to okrem starostlivosti o najmenších sa naši dobrovoľníci (mladé maminy) s donom Karolom venujú UA mamám pri výučbe slovenského jazyka ako aj o psychologickú poradu (v spolupráci s organizáciami venujúcimi sa pravé týmto potrebám).
  • Humanitárne aktivity sa neustále optimalizujú a na základe presných požiadaviek vieme zabezpečiť konkrétne žiadane potreby Ua ľudí a to v spolupráci s DonBosco network. Našim spolupracovníkom zo Savia sa vďaka vašej finančnej pomoci podarilo saleziánom na Ukrajine poskytnúť zdroje na nákup zimného oblečenia a topánok pre ľudí žijúcich v blízkosti aktívnych bojov. Práve v tejto oblasti majú ľudia stále komplikované životné podmienky: zničené cesty, zbúrané domy či nemajú prístup k pitnej vode. Saleziáni otec Hryhoriy a otec Oleh raz týždenne navštevujú mestá v Doneckom a Charkovskom regióne a ľuďom prinášajú pomoc vo forme jedla, oblečenia či hygienických pomôcok. Okrem toho mohli saleziáni zakúpiť aj dva generátory, ktoré už pomáhajú núdznym ľuďom vo východnom regióne UA.

Modlitba – Nádej pre Ukrajinu

Toto je forma pomoci, ktorej účinnosť nevieme odmerať, ale je veľmi veľmi dôležitá!!!

„Nikdy sa neunavujme robiť dobre a Boh bude s nami.“

(sv. Ján Bosco)

Finančná pomoc

Cez túto stránku nám môžete poskytnúť dar, ktorý s vďakou využijeme na pomoc ľuďom z Ukrajiny, o ktorých sa staráme a na podporu potrieb Saleziánskej rodiny priamo na Ukrajine (https://ukrajina.saleziani.sk/).

Darovať môžete aj cez PayPal: PayPal.Me/salezianiukrajine

alebo prevodom na náš účet:
IBAN: SK08 1100 0000 0026 2985 2138
Variabilný symbol: 012022

QR kód:

Ubytovanie: Formulár na poskytnutie ubytovania nájdete tu (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjEnExnfihwp2L3hDO8BDpRwdmuhqKWezLMe_NjAIIrgN7wA/viewform?usp=sf_link)

Vaši
Andrej Kňaze SDB, Maroš Peciar SDB a Aneta Horváthová

Predchádzajúce infomaily nájdete na našej stránke.