Infomail 17.3.2023

V prvom rade vám chceme vysloviť veľké ĎAKUJEME za prejavený záujem o pomoc ľuďom z Ukrajiny. Správy komunikujeme týmto infomailom (pomocukrajine@saleziani.sk). Neustále pokračujeme s pomocou pre UA ľudí a to viacerými spôsobmi: Modlitba – Nádej pre Ukrajinu Toto je forma pomoci, ktorej účinnosť nevieme odmerať, ale je veľmi veľmi dôležitá!!! „Nikdy sa neunavujme robiť dobre […]