Opäť vám prinášame súhrn najdôležitejších informácií týkajúcich sa aktivít pre odídencov z Ukrajiny. Prečítate si o tom, čo chystáme pre deti na leto, ako aj o medzinárodnom stretnutí saleziánov, na ktorom sa riešila i otázka pomoci Ukrajine.

Detí z Gabčíkova na výletoch v strediskách

Naši dobrovoľníci sa aj naďalej neúnavne venujú ukrajinským deťom v Gabčíkove. Pokračuje gitarový krúžok, športové aktivity, tanečná a spoločenské hry. Počas niektorých víkendov brávame deti na výlet do saleziánskych stredísk, aby zažili zmenu. Sú pre ne pripravené rôzne disciplíny, ktoré s nadšením vykonávajú. Pre tých najsnaživejších pripravujeme olympijské medaily. Poslednej „výpravy“ sa zúčastnilo približne 15 dobrovoľníkov a 40 detí. Dobrovoľnícku zostavu tvorili aj misijní dobrovoľníci z organizácie SAVIO.

Pripravujeme letné tábory

Zároveň sa už v plnom prúde pripravujeme na letné tábory. Plánujeme 4 týždňové turnusy v spolupráci s misijnými organizáciami SAVIO a VIDES a so zahraničnými dobrovoľníkmi. Všetci dobrovoľníci sa školia so skúsenými sociálnymi pracovníkmi, aby sa čo najlepšie pripravili na akčné leto plné programu a zábavných aktivít. Ponuka byť animátorom na tábore je stále otvorená aj pre ďalších mladých. 

Cez leto znovu prijmeme ukrajinské siroty

Počas dvoch júlových  týždňov navštívi Slovensko 22 ukrajinských chlapcov – sirôt, ktorí boli ubytovaní v rodinách na začiatku vojny, aby taktiež zažili letný tábor spolu s ďalšími ukrajinskými deťmi bývajúcimi na Slovensku. Prepojenie je možné aj na základe spolupráce s inými dobrovoľníckymi organizáciami.

Stretnutie výkonnej rady saleziánov v Turíne

V Turíne sa uskutočnilo zaujímavé stretnutie provinciálnych rád regiónu Európa – sever. Spolubratia mali možnosť neformálne sa porozprávať a vymeniť si skúsenosti, nápady na riešenie problémov spojene s krízou Ukrajiny. Zároveň sa  dohodli na ďalších formách a krokoch kooperácie. Toto stretnutie je krásnym príkladom dlhodobej spolupráce a pomoci, ktorá ide aj za hranice poškodeného národa a neuzatvára sa časovou hranicou, ale naopak, posúva sa a združuje aj okolité krajiny.

Pokračujú herničky aj kurzy slovenčiny

V strediskách na Miletičovej a na Trnávke sa mladé mamičky naďalej venujú ukrajinským mamičkám s deťmi. Starajú sa o deti, organizujú výlety, ale pomáhajú matkám zlepšovať aj v slovenčine. 

Na Trnávke tiež stále poskytujeme kurzy slovenského jazyka, aktuálne 2-krát týždenne (streda 16:30 a 17:30). Ak poznáte niekoho, kto by mal ešte záujem, miesto sa nájde.

Ukrajinskí chlapci ukončujú štúdiá

Chlapci z rodinného domu pre siroty z Ukrajiny (Ľvov) si počas tohto nie ľahkého roka poriadne zdokonalili slovenčinu a viacerí aj ukončievajú štúdia. Naďalej sa o nich starajú sociálni pracovníci v rámci Centra pre rodinu, ako aj saleziáni. 

Pomoc je naďalej potrebná

Ďakujeme vám za vašu pomoc Ukrajine a prosíme o podporu aj naďalej. Formu pomoci, ktorú nevieme odmerať, ale je veľmi účinná, je modlitba. Prosíme, zahrňte do svojich modlitieb nielen našich zverencov, ale aj celý ukrajinský národ, aby čím skôr došlo ku koncu vojny a k odstráneniu jej následkov. 

Zároveň, cez túto stránku nám môžete poskytnúť dar, ktorý s vďakou využijeme na pomoc ľuďom z Ukrajiny, o ktorých sa staráme, a na podporu potrieb saleziánskej rodiny priamo na Ukrajine 

Darovať môžete aj cez PayPal: PayPal.Me/salezianiukrajine

alebo prevodom na náš účet:
IBAN: SK08 1100 0000 0026 2985 2138
Variabilný symbol: 012022

QR kód:

Ubytovanie: Formulár na poskytnutie ubytovania nájdete na tomto linku.

Vaši saleziáni

Predchádzajúce infomaily nájdete na našej stránke.