V prvom rade vám chceme vysloviť veľké ĎAKUJEME za prejavený záujem o pomoc ľuďom z Ukrajiny. (pomocukrajine@saleziani.sk).

Ubytovanie: Formulár na poskytnutie ubytovania nájdete tu (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjEnExnfihwp2L3hDO8BDpRwdmuhqKWezLMe_NjAIIrgN7wA/viewform?usp=sf_link)

Vianočný pozdrav z Gabčíkova do Ríma

Ukrajinské deti na kreatívnom krúžku v Gabčíkove vyrobili pohľadnicu, ktorú Peter Jacko, SDB odniesol sv. Otcovi do Vatikánu. Podarilo sa mu dať tento špeciálny dar osobne. Sme radi, že aj takto symbolicky môžeme odovzdať správu o tom, že sú u nás ľudia s veľkým srdcom, ktorým UA mládež nie je ľahostajná a pomáhajú sa o nich starať, aj keď prešlo už veľa času od začiatku konfliktu.

Vianočné trhy UA / SK

Slovenské mamičky, ktoré sa starajú už dlhé mesiace o UA malé detičky, pokým ich UA maminy si vybavuju neodkladné veci, sa rozhodli pripraviť si spolu také malé vianočné trhy. Vystavili tak slovenské ako aj ukrajinské ručne vyrobené drobnosti, ktoré spolu vyrobili počas pravidelných kreatívnych dielničkach v saleziánskych centrách (foto zo strediska Miletičova).

6. januar: svetový deň sirôt

Na oficiálnej stránke Ministerstva Vnútra sa objavil zaujímavý článok, v ktorom vystupujú saleziáni a ich pomoc k UA sirotám. Viac sa dočítate na linku: https://www.mzv.sk/en/web/en/slovakia/blog/slovakia-s-answer-to-the-hardships-of-war

Vianočné posedenie ukrajinských a slovenských mamičiek v stredisku Miletičova BA

V piatok sa v priestoroch oratoria uskutočnilo predvianočné posedenie slovenských a ukrajinských mamičiek s malými deťmi, kde si vzájomne vymenili zvyky a tradície vianočných sviatkov. Nechýbala taktiež duchovná podpora dona Maníka 🙂

Vládla veľmi pekná atmosféra a pokoj.

Modlitba – Nádej pre Ukrajinu

Toto je forma pomoci, ktorej účinnosť nevieme odmerať, ale je veľmi veľmi dôležitá!!!

Prajeme Vám požehnané a milostiplné vianočné sviatky!

Finančná pomoc

Cez túto stránku nám môžete poskytnúť dar, ktorý s vďakou využijeme na pomoc ľuďom z Ukrajiny, o ktorých sa staráme a na podporu potrieb Saleziánskej rodiny priamo na Ukrajine (https://ukrajina.saleziani.sk/).

Darovať môžete aj cez PayPal: PayPal.Me/salezianiukrajine

alebo prevodom na náš účet:
IBAN: SK08 1100 0000 0026 2985 2138
Variabilný symbol: 012022

QR kód:

Vaši
Andrej Kňaze SDB, Maroš Peciar SDB a Aneta Horváthová

Predchádzajúce infomaily nájdete na našej stránke.