Infomail 21.12.2022

V prvom rade vám chceme vysloviť veľké ĎAKUJEME za prejavený záujem o pomoc ľuďom z Ukrajiny. (pomocukrajine@saleziani.sk). Ubytovanie: Formulár na poskytnutie ubytovania nájdete tu (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjEnExnfihwp2L3hDO8BDpRwdmuhqKWezLMe_NjAIIrgN7wA/viewform?usp=sf_link) Vianočný pozdrav z Gabčíkova do Ríma Ukrajinské deti na kreatívnom krúžku v Gabčíkove vyrobili pohľadnicu, ktorú Peter Jacko, SDB odniesol sv. Otcovi do Vatikánu. Podarilo sa mu dať tento špeciálny dar osobne. […]