Dobrý deň!

V prvom rade vám chceme vysloviť veľké ĎAKUJEME za prejavený záujem o pomoc ľuďom z Ukrajiny. Čítame pozorne všetky maily, ktoré prichádzajú. Najdôležitejšie správy komunikujeme práve týmto infomailom (pomocukrajine@saleziani.sk).

Ubytovanie: Formulár na poskytnutie ubytovania nájdete tu (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjEnExnfihwp2L3hDO8BDpRwdmuhqKWezLMe_NjAIIrgN7wA/viewform?usp=sf_link)

Školenia dobrovoľníkov- ponuka školení pre ľudí pracujúcich s UA utečencami

Ako sme vás už viackrát informovali, v saleziánskom stredisku BA-Miletičova už pár mesiacov prebiehajú školenia, ktorých cieľom je dať dostatočné poznanie a zručnosti v rôznych oblastiach pre ľudí, dobrovoľníkov, ktorí spolupracujú a sú v kontakte s UA utečencami.

Ak by malo nejaké stredisko, pripadne skupina ľudí pracujúcich s utečencami záujem o know how – školenie, ozvite sa na adresu: anezka@domka.sk

V auguste absolvovali online školenie dobrovoľníci z našej partnerskej organizácie Vides. Títo dobrovoľníci aktuálne slúžia rámci vzdelávacieho tábora UA deťom v umiestneným ubytovacom zariadení v Gabčíkove. Ponúkajú deťom učenie hrou, pre ich lepšiu adaptáciu do školy.

Letné tábory

Leto sa nieslo v znamení táborov, ktoré boli tento rok obohatené o ukrajinský jazyk 🙂 a tak veľa detí malo možnosť prísť do blízkeho kontaktu s UA utečencami. Okrem bohatého programu sme deti učili dôležitosť rešpektu, vzájomnej spolupráci, komunikácie a vzácnosť priateľstva.

Tento rok sa okrem klasických každoročných táborov (pobytové, denné) konali aj výlučne pre UA deti (od 6-17 rokov) a ponúkli sme im tak zabudnúť na starosti a jednoducho sa zahrať vo svojom rodnom jazyku. Takýchto UA táborov sa zúčastnilo približne 300 detí.

Humanitárna zásielka-Siversk UA

Naši UA spolubratia opäť navštívili ľudí v Siversku, ktorí zostali žiť v tejto vojnou poznačenej oblasti. Väčšina domov a budov je zničená a neobývaná. Obyvatelia tejto Luhanskej oblasti sú vždy veľmi vďační za každú humanitárnu zásielku (uisťuje nás otec Mykhaylo).

Narodeninová oslava – Oleh (UA)

Veselou oslavou pri večery sme spolu s ukrajinskými chlapcami oslávili 16 rokov života Oleha, ktorý je ubytovaný v saleziánskom stredisku Žilina, a ktorý bude aj naďalej študovať na SOŠ sv. Jozefa Robotníka. Blahoželáme a prajeme veľa úspechov na Slovensku!

Posledné prázdninové dni voľna

Zopár UA chlapcov sa spolu s donom Pavlom vybrali na rybačku. Podaril sa im aj riadny úlovok a chalani si to veru užili!

Výlet Malá Fatra

Aj september je ešte veľmi pekný čas na výlety a tury. Obdivovať krásnu prírodu – Ostnica pod Rosucom v spoločnosti priateľov je vždy veľmi milá skúsenosť s mnohými zážitkami. Pre UA chlapcov je práve pobyt v prírode najlepším spôsobom, ako sa cítiť ako doma.

Modlitba – Nádej pre Ukrajinu

„Byť priateľom dona Bosca znamená, že mi musíš pomáhať zachrániť tvoju dušu.“

(sv. don Bosco)

Finančná pomoc

Cez túto stránku nám môžete poskytnúť dar, ktorý s vďakou využijeme na pomoc ľuďom z Ukrajiny, o ktorých sa staráme a na podporu potrieb Saleziánskej rodiny priamo na Ukrajine (https://ukrajina.saleziani.sk/).

Darovať môžete aj cez PayPal: PayPal.Me/salezianiukrajine

alebo prevodom na náš účet:
IBAN: SK08 1100 0000 0026 2985 2138
Variabilný symbol: 012022

QR kód:

Vaši
Andrej Kňaze SDB, Maroš Peciar SDB a Aneta Horváthová

Predchádzajúce infomaily nájdete na našej stránke.