Dobrý deň!

V prvom rade vám chceme vysloviť veľké ĎAKUJEME za prejavený záujem o pomoc ľuďom z Ukrajiny. Čítame pozorne všetky maily, ktoré prichádzajú. Najdôležitejšie správy dňa a potreby komunikujeme práve týmto infomailom (pomocukrajine@saleziani.sk).

Ubytovanie: Formulár na poskytnutie ubytovania nájdete tu (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjEnExnfihwp2L3hDO8BDpRwdmuhqKWezLMe_NjAIIrgN7wA/viewform?usp=sf_link)

Návrat na UA – 29 chlapcov

29 chlapcov sa rozlúčilo so Slovenskom a odišlo na Ukrajinu – Pokrov – do Rodinného Domu, odkiaľ odišli 28. februára 2022. Sú to najmä malí chlapci. Ďalších 12 bude umiestnených v saleziánskych strediskách (Bratislava, Hody, Žilina) s možnosťou pokračovať v štúdiu v saleziánskej škole (SOŠ sv.Jozefa robotníka v Žiline) tu na Slovensku. Naším záväzkom je dať im možnosť ukončiť školu a poskytnúť im všetku potrebnú podporu. Títo chalani dali jasne najavo, že by chceli zostať a pokračovať na Slovensku. Budeme v neustálom kontakte s domovom v Pokrove a v prípade potreby budeme k dispozícii pre prípadné ubytovanie aj ostatných chlapcov.

Humanitárna pomoc – šťastne dorazila na UA

Kamión humanitárneho materiálu (prevažne potraviny a lieky) sa vyložil z kamiónu, odkiaľ sa postupne rozváža dodávkami do menších miest, kde ľudia čakajú a často sú odkázaní na túto formu pomoci. Naši UA spolubratia, otec Mychajlo a Grisha Shved, SDB, sa osobne starajú o tento rozvoz priamo ľuďom. Situácia je ešte stále na mnohých miestach napätá, preto je istejšie sa pohybovať s neprestreľnými vestami. Poslali nám túto fotku zo Siverska (Lugansk) a vyjadrujú vďačnosť za vašu neúnavnú ochotu pomáhať ľuďom v núdzi.

Výlet UA chlapcov zo Žiliny

Don Dzivý zobral ľvovských chlapcov na výlet do oravského zámku, kde mali možnosť navštíviť aj múzeum a obdivovať krásnu okolitú prírodu. V zámku chlapcov najviac zaujal mučiarensky odvykací nástroj – klada proti častému používaniu telefóna 🙂

Okrem iných prázdninových podujatí sa niektorí chlapci mali možnosť zahrať golf, pri ktorom im nechýbala súťaživosť a veselá nálada!

Modlitba – Nádej pre Ukrajinu

Toto je forma pomoci, ktorej účinnosť nevieme odmerať, ale je veľmi veľmi dôležitá!!!

„Pamätajte, že to bude pre vás vždy pekný deň, keď sa vám podarí dobrom premôcť nepriateľa alebo získať priateľa.“

(sv. Don Bosco)

Finančná pomoc

Cez túto stránku nám môžete poskytnúť dar, ktorý s vďakou využijeme na pomoc ľuďom z Ukrajiny, o ktorých sa staráme a na podporu potrieb Saleziánskej rodiny priamo na Ukrajine (https://ukrajina.saleziani.sk/).

Darovať môžete aj cez PayPal: PayPal.Me/salezianiukrajine

alebo prevodom na náš účet:
IBAN: SK08 1100 0000 0026 2985 2138
Variabilný symbol: 012022

QR kód:

Vaši
Andrej Kňaze SDB, Maroš Peciar SDB a Aneta Horváthová

Predchádzajúce infomaily nájdete na našej stránke.