Dobrý deň!

V prvom rade vám chceme vysloviť veľké ĎAKUJEME za prejavený záujem o pomoc ľuďom z Ukrajiny. Čítame pozorne všetky maily, ktoré prichádzajú. Najdôležitejšie správy a potreby komunikujeme práve týmto infomailom (pomocukrajine@saleziani.sk).

Ubytovanie: Formulár na poskytnutie ubytovania (aj pre zmeny) nájdete tu (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjEnExnfihwp2L3hDO8BDpRwdmuhqKWezLMe_NjAIIrgN7wA/viewform?usp=sf_link)

Rozlúčka UA chlapcov – sirôt – s rodinami

Počas víkendu sa stretli rodiny, ktoré ubytovávali 5 mesiacov UA chlapcov z Ľvova, aby si dali spoločnú večeru a rozlúčili sa s nimi. Chlapci sú od tohto týždňa ubytovaní v saleziánskom stredisku Žilina. Obrovská vďaka ešte raz všetkým rodinám a ľuďom z okolia (animátorom, dobrovoľníkom v poobedných hodinách), ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podielali na pomoci. Chlapcov teraz čaká leto plné táborov a od septembra školy ale už v strediskách saleziánov.

Zahraničná návšteva – spravovanie finančných darov Ukrajincom a ich využitie

Do Bratislavy a iných saleziánskych stredísk (KE, ZN) nás prišli navštíviť zástupcovia organizácie Don Bosco Jugendhilfe Weltweit (JuWe) – Marcus a Anita zo Švajčiarska, aby si prišli pozrieť saleziánske dielo a ako sa podarilo využiť financie, ktoré nám podarovali, pre ukrajinské deti a siroty.

Školenie pre dobrovoľníkov pred tábormi pre UA deti

V nedeľu (17.07) mali možnosť absolvovať školenie naši dobrovoľníci z celého Slovenska, ktorí budú najbližšie týždne robiť tábory v Bratislave aj Žiline pre deti z Ukrajiny. 

Školenie bolo netradičné online formou. Covid sa opäť začína dotýkať čoraz viac nášho okolia. Naše školiteľky sa  rozhodli  odvážne pustiť do školenia online, kedy jedna skupina dobrovoľníkov sledovala školenie zo Žiliny a druhá v Bratislave + individuálne sa niekoľko dobrovoľníkov prihlásilo zo svojho domova. Anežka, ako školiteľka trvá na interaktívnosti školenia a spätnej väzbe od svojich poslucháčov, a tak využívali všetky možné online nástroje na to, aby účastníci sa mohli pýtať, zdieľať svoje postrehy a postoje. 

Opäť sme sa dotkli tém ako, čo je skutočná pomoc, ako vieme prinášať priestor na vlastnú kompetenciu ľudí, ktorým slúžime-namiesto toho, aby sme ju nahradzovali. Ako sa nehanbiť postarať o seba v tejto, občas náročnej, službe. Objavovali sme naše vlastné zdroje, keď nám je ťažko. Zacielili sme na témy ako budovať kultúru úspechu, ako čeliť konfliktným situáciám, praktické rady ohľadom rečovej bariéry. Rozprávali sme sa o stereotypoch, ktorým môžeme čeliť pri strete s inou kultúrou, a ako s nimi narábať. A búrlivá diskusia nastala aj pri téme, ako spracovávať iné názorové bubliny a názory, ktoré môžu byť v rozpore s našou vlastnou skúsenosťou dobrovoľníka. 

Modlitba – Nádej pre Ukrajinu

Toto je forma pomoci, ktorej účinnosť nevieme odmerať, ale je veľmi veľmi dôležitá!!!

„Neodkladajte na zajtra dobro, čo môžete urobiť dnes. Zajtra už na to možno nebudete mať čas.“

(sv. don Bosco)

Finančná pomoc

Cez túto stránku nám môžete poskytnúť dar, ktorý s vďakou využijeme na pomoc ľuďom z Ukrajiny, o ktorých sa staráme a na podporu potrieb Saleziánskej rodiny priamo na Ukrajine (https://ukrajina.saleziani.sk/).

Darovať môžete aj cez PayPal: PayPal.Me/salezianiukrajine

alebo prevodom na náš účet:
IBAN: SK08 1100 0000 0026 2985 2138
Variabilný symbol: 012022

QR kód:

Vaši
Andrej Kňaze SDB, Maroš Peciar SDB a Aneta Horváthová

Predchádzajúce infomaily nájdete na našej stránke.