Dobrý deň!

V prvom rade vám chceme vysloviť veľké ĎAKUJEME za prejavený záujem o pomoc ľuďom z Ukrajiny. Čítame pozorne všetky maily, ktoré prichádzajú. Najdôležitejšie správy a potreby komunikujeme práve týmto infomailom (pomocukrajine@saleziani.sk).

Ubytovanie: Formulár na poskytnutie ubytovania nájdete tu (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjEnExnfihwp2L3hDO8BDpRwdmuhqKWezLMe_NjAIIrgN7wA/viewform?usp=sf_link)

Táborová atmosféra

Tábor pre 250 detí (SK a UA) odštartoval v pondelok a deti čaká bohatý dvojtýždňový program z rôznych oblastí. Navštívia ZOO, kúpalisko, majú nachystané rôzne súťaže a hry v lese, parkoch, meste a nebude chýbať ani tradičný celodenný výlet so svätou omšou pod holým nebom. Pre deti je hra univerzálnym jazykom, pri ktorom niet rozdielu vo veku alebo národnosti.

UA chlapci počas letných dní vo Veľkom Šariši

Aj takto sa prázdninuje…

Mladší UA chlapci, ktorí sú na východnom Slovensku sa v stredu, 13.7. zabávali na motokárach a skúšali si rýchlu jazdu! Zobrali to naozaj vážne a musíme povedať, že za pár rokov sa z nich môžu stať naozaj dobrí pretekári 🙂

Podarilo sa

Humanitárna pomoc: 32 paliet sa už vezie!

Potraviny a iný potrebný tovar je už na UA území a už onedlho bude rozvezený do miest, kde je ho naozaj treba! Tento tovar sa mohol zakúpiť aj vďaka finančnej podpore od jedného z partnerov Jugend Eine Welt.

Krátke zhrnutie prázdninových aktivít v stredisku Trnávka – BA

  • voľnočasové aktivity pre deti v Gabčíkove
  • kurzy slovenčiny (5 kurzov SJ pre dospelé UA ženy spolu asi 80 ľudí od 20-70 rokov)
  • ponuka letných táborov pre deti (spolu pre asi 250 detí vo veku od 7-17 rokov)
  • herničky pre mamy s deťmi (herničky navštevuje asi 50 mamín s deťmi v predškoláckom veku)
  • vzdelávanie dobrovoľníkov

Modlitba – Nádej pre Ukrajinu

Toto je forma pomoci, ktorej účinnosť nevieme odmerať, ale je veľmi veľmi dôležitá!!!

„Ak chcete, aby váš život bol radostný a pokojný, musíte sa usilovať byť v Božej milosti.“

(sv. Don Bosco)

Náš novokňaz Daniel Holúbek, SDB počas primičnej sv. omši v Bratislave (10.7.)

Finančná pomoc

Cez túto stránku nám môžete poskytnúť dar, ktorý s vďakou využijeme na pomoc ľuďom z Ukrajiny, o ktorých sa staráme a na podporu potrieb Saleziánskej rodiny priamo na Ukrajine (https://ukrajina.saleziani.sk/).

Darovať môžete aj cez PayPal: PayPal.Me/salezianiukrajine

alebo prevodom na náš účet:
IBAN: SK08 1100 0000 0026 2985 2138
Variabilný symbol: 012022

QR kód:

Vaši
Andrej Kňaze SDB, Maroš Peciar SDB a Aneta Horváthová

Predchádzajúce infomaily nájdete na našej stránke.