Infomail 31.5.2022

Dobrý deň! V prvom rade vám chceme vysloviť veľké ĎAKUJEME za prejavený záujem o pomoc ľuďom z Ukrajiny. Čítame pozorne všetky maily, ktoré prichádzajú. Najdôležitejšie správy dňa a potreby komunikujeme práve týmto infomailom (pomocukrajine@saleziani.sk). Ubytovanie: Formulár na poskytnutie ubytovania nájdete tu (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjEnExnfihwp2L3hDO8BDpRwdmuhqKWezLMe_NjAIIrgN7wA/viewform?usp=sf_link) Podarilo sa Od začiatku vojny na Ukrajine uplynulo už takmer 100 dní, a za ten […]

Infomail (ITA) 31.5.2022

Gentile lettore! Prima di tutto vogliamo ringraziare tutti per il grande interesse dimostrato verso la crisi in Ucraina. Tramite questa infomail vorremmo aggiornarvi sulle attività svolte finora: 50 ragazzi ucraini della Casa Famiglia I Salesiani, in collaborazione con un’azienda donatrice, hanno organizzato una gita per ventisei ragazzi ucraini provenienti dall’orfanotrofio. Questa volta si trattava di ragazzi […]