Dobrý deň!

V prvom rade vám chceme vysloviť veľké ĎAKUJEME za prejavený záujem o pomoc ľuďom z Ukrajiny. Čítame pozorne všetky maily, ktoré prichádzajú. Najdôležitejšie správy dňa a potreby komunikujeme práve týmto infomailom (pomocukrajine@saleziani.sk).

Ubytovanie: Formulár na poskytnutie ubytovania nájdete tu (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjEnExnfihwp2L3hDO8BDpRwdmuhqKWezLMe_NjAIIrgN7wA/viewform?usp=sf_link)

Podarilo sa

Od začiatku vojny na Ukrajine uplynulo už takmer 100 dní, a za ten čas sme mali možnosť pomáhať predovšetkým v týchto oblastiach:  

UBYTOVANIE: Pomáhame najmä matkám s deťmi a deťom bez sprievodu. Zabezpečujeme im ubytovanie, vzdelávanie, trávenie voľného času a materiálne potreby pre život na Slovensku.

MATERIÁLNA POMOC: V našom sklade v Prešove zhromažďujeme materiál získaný od partnerov alebo kúpený z financií od darcov. Materiál potom dopravujeme na Ukrajinu, kde je rozdelený podľa potrieb.

FINANČNÁ POMOC: Vaše príspevky slúžia na financovanie ubytovania a starostlivosti o matky a deti a na nákup materiálnej pomoci pre komunity na Ukrajine a Slovensku, ktoré sa starajú o ľudí z Ukrajiny.

MODLITBOVÁ POMOC: Spolu s vami bojujeme aj na duchovnom poli – modlitbami, obetami a pomocou všade tam, kde je to potrebné.

Záverečné skúšky UA chlapcov v ZN

Niektorí chlapci z UA absolvovali praktické skúšky v Žiline (napríklad kuchár Roman) a jeho výsledná práca (vynikajúce mäsko) bola lahodnou pochúťkou pre porotu a skúšajúcich. Skúšky zvládnuté 🙂

SK mamičky pre UA deti

V piatok sa v Centre pre UA deti (BA-Miletičova) zišlo veľa mamičiek a hlavne detí, ktoré tam doniesli UA maminy, aby si mohli ísť vybaviť ich dôležité veci. Ďakujeme za krásny príklad don Boscovho ducha v každodennom živote!

Stretnutie FMA saleziániek a saleziánov s partnermi z Rakúska

V piatok 27. mája prišli do Bratislavy naši rakúski partneri – JUGEND EINE WELT, aby diskutovali o možnostiach pomoci saleziánom v podpore Ukrajiny. Snažili sme sa nájsť najlepšie možnosti, ako konkrétne pomôcť (finančnou pomocou z Rakúska) ukrajinským utečencom. Na tomto stretnutí sa hovorilo aj o práci saleziániek FMA a ich potrebách. Pracovný deň sa skončil dobrým jedlom a ešte lepšou náladou. Ďakujeme za návštevu, Danke und bis bald-Auf Wiedersehen!

Školenie dobrovoľníkov pre voľnočasové aktivity s UA deťmi

Prvé školenie bolo v pondelok, 30.5 na Miletičke (BA) a bolo organizované v spolupráci s organizáciou IPčko.

Na školení zazneli témy ako: etický kódex dobrovoľníka, špecifikácia práce s deťmi, ktoré prežívajú post-traumu, krízová intervencia, spôsob komunikácie citlivých tém, psychologická podpora : starostlivosť o seba, hranice pravidlá: záväzok dobrovoľníkov, tímová kultúra: koordinátor, spoludobrovoľníci, oslava úspechu práva a povinnosti, práca v inom jazyku: jednoduchosť, ako pripravovať hry, modelové situácia, ako zaujať dav, techniky a pod.

Záleží nám na rozvoji a raste samotných dobrovoľníkov, preto chceme investovať aj do ich vzdelávania a poskytnúť im bonus aj v podobe mentoringu/koučingu a v prípade potreby aj psychologického poradenstva.

Modlitba – Nádej pre Ukrajinu

Toto je forma pomoci, ktorej účinnosť nevieme odmerať, ale je veľmi veľmi dôležitá!!! Mladí a deti sa ešte stále môžu zapojiť do celoslovenskej kampane a zostaviť tak plnú hviezdnu oblohu dobrých skutkov – HVIEZDY DO TMY Tu na webe

Finančná pomoc

Cez túto stránku nám môžete poskytnúť dar, ktorý s vďakou využijeme na pomoc ľuďom z Ukrajiny, o ktorých sa staráme a na podporu potrieb Saleziánskej rodiny priamo na Ukrajine (https://ukrajina.saleziani.sk/).

Darovať môžete aj cez PayPal: PayPal.Me/salezianiukrajine

alebo prevodom na náš účet:
IBAN: SK08 1100 0000 0026 2985 2138
Variabilný symbol: 012022

QR kód:

Vaši
Andrej Kňaze SDB, Maroš Peciar SDB a Aneta Horváthová

Predchádzajúce infomaily nájdete na našej stránke.