Dobrý deň!

V prvom rade vám chceme vysloviť veľké ĎAKUJEME za prejavený záujem o pomoc ľuďom z Ukrajiny. Čítame pozorne všetky maily, ktoré prichádzajú. Najdôležitejšie správy dňa a potreby komunikujeme práve týmto infomailom (pomocukrajine@saleziani.sk).

Ubytovanie: Formulár na poskytnutie ubytovania nájdete tu (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjEnExnfihwp2L3hDO8BDpRwdmuhqKWezLMe_NjAIIrgN7wA/viewform?usp=sf_link)

Podarilo sa

Poprad – otvorenie Detského centra pre UA deti

V spolupráci Spišskej Katolíckej Charity, cirkevnej škôlky zo Svitu a popradských Saleziánov, začala od pondelka 2. mája v priestoroch popradského oratka činnosť Detského centra pre 20 ukrajinských detí vo veku 3 až 6 rokov.

https://salezianipoprad.sk/…/30/detske-centrum-v-oratku/

Don Karol Maník, SDB

zodpovedný za UA chlapcov v reportáži pre RTVS 24 hovorí o tom, ako chlapci zo sirotinca prežívajú dni u saleziánov.

Link na video-reportáž: https://www.youtube.com/watch?v=5ef3RFcbw-c

FMA sestry – Aké to je byť dobrovoľníčkou v hotspote v Michalovciach?

https://salezianky.sk/…/tri-zeny-sluzili-ukrajincom-v…/

…“sestry saleziánky otvárali dvere s úsmevom. Bola to maličkosť, ktorá mi pomohla, lebo ma dobíjali energiou a zároveň z nich vyžaroval pokoj. Vlastne neviem ako to robili, ale stále sa usmievali.“

Podpora

Naši spolubratia z UA sú vďační za štedrosť, ktorú im prejavujeme napr. materiálnymi zbierkami, darovaním auta a iným nevyhnutným materiálom. V skromnosti a podľa možností riešia denné problémy nezabúdajúc na duchovnú podporu ľudí.

Podporovatelia zo zahraničia, po tom čo boli navštíviť naše strediská a pozorne si prezreli prácu, ktorou prispievame pre pomoc UA sa rozhodli prispieť aj finančne (poslali na účet 50.000 eur a ďalšie financie ešte prisľúbili). Jedná sa o partnerov z Rakúska, Švajčiarska a Talianska. Link pre finančnú podporu a prehľad formy pomoci a partnerstiev: https://ukrajina.saleziani.sk/

Projekt na udržateľnosť pomoci UA z hľadiska dlhšej perspektívy

Začali sme pracovať na projekte DONIO, vďaka ktorému sa nám podarilo zobrať si záväzok aj z dlhodobého hľadiska a zaistiť tak možnosť pomoci Ukrajincom aj na najbližšie obdobie. Jedná sa o štruktúry (štátne), ktoré ubytovávajú utečencov a našou úlohou je snažiť sa zmysluplne naplniť ich voľný čas (aktuálne je okolo 700 ľudí ubytovaných v Gabčíkove, z čoho 300 detí, ktoré trávia celé dni a poobedia bez aktivít, krúžkou či štúdia). Takýchto štruktúr je veľmi veľa.

Snažíme sa z projektu vyhradiť časť platu pre dočasných zamestnancov, ktorí budú viesť aktivity, koordinovať školenia pre animátorov a starať sa o vzdelávanie, či letné tábory.

Poprad – oratório Úsmev a pomoc UA

Saleziáni v Poprade dávajú príležitosť mladým Ukrajincom cítiť sa užitoční pomocou v oratóriu s jednoduchými prácami. Veľmi pekne ďakujeme za pomoc pri upratovaní Oratka- Úsmev Poprad. Na pomoc pri prácach prišli dať pomocnú ruku aj starší 🙂 https://www.facebook.com/groups/4735264299919006/posts/4850999918345443/

Modlitba – Nádej pre Ukrajinu

Každoročne slávime, pred Nedeľou Dobrého pastiera, Týždeň modlitieb za duchovné povolania. Osobitne v tento čas myslíme vo svojich modlitbách na nové povolania do kňazského a rehoľného stavu.

Finančná pomoc

Cez túto stránku nám môžete poskytnúť dar, ktorý s vďakou využijeme na pomoc ľuďom z Ukrajiny, o ktorých sa staráme a na podporu potrieb Saleziánskej rodiny priamo na Ukrajine (https://ukrajina.saleziani.sk/).

Darovať môžete aj cez PayPal: PayPal.Me/salezianiukrajine

alebo prevodom na náš účet:
IBAN: SK08 1100 0000 0026 2985 2138
Variabilný symbol: 012022

QR kód:

Vaši
Andrej Kňaze SDB, Maroš Peciar SDB a Aneta Horváthová

Predchádzajúce infomaily nájdete na našej stránke.