Dobrý deň!

V prvom rade vám chceme vysloviť veľké ĎAKUJEME za prejavený záujem o pomoc ľuďom z Ukrajiny. Čítame pozorne všetky maily, ktoré prichádzajú. Najdôležitejšie správy a potreby komunikujeme práve týmto infomailom (pomocukrajine@saleziani.sk).

Ubytovanie: Formulár na poskytnutie ubytovania nájdete tu (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjEnExnfihwp2L3hDO8BDpRwdmuhqKWezLMe_NjAIIrgN7wA/viewform?usp=sf_link)

Rozlúčka ľvovských chlapcov s rodinami

Malí ľvovskí chlapci sa lúčili s rodinami, ktoré im poskytli ubytovanie na 5 mesiacov spevom a ďakovaním v UA jazyku a slovenčine. Vo videu je zopár záberov z tejto milej rozlúčky. Link na krátke video: https://youtu.be/39d6BCqZaWE

Nechýbala ani ich obvyklá pesnička pred jedlom „CHRUM-MŇAM“ – zvyk, ktorý si priniesli so sebou ešte z UA – Ľvova. Link na krátke video: https://youtu.be/bp6sz9FAQXY

Tábor pre UA deti 3-6r (Bratislava)

V Bratislave na Trnávke sa chystá denný tábor pre UA deti od 3 – 6 rokov v MC Margarétka (29.8 – 2.9)

Ak by chcel niekto prihlásiť UA dieťa, môže a je to zadarm!

Prihlásenie na: https://forms.gle/kCczMkcmF9LY7Xq2A

8 ľvovských chlapcov na Malte

8 UA chlapcov odcestovalo na Maltu vďaka spolupráce exalievov, aby tam strávilo 10 dní oddychu a výučby anglického jazyka. Ubytovaní sú v saleziánskom stredisku. Poslali nám jednu spoločnú fotografiu, aby nás uistili, že sú v poriadku 🙂

Rekonštrukcia internátu na Miletičovej

Všetky dokončovacie práce na Internáte v Bratislave – saleziánskom dome na Miletičovej boli úspešne dokončené aby UA chlapci mali možnosť bývať v nových izbách, mali k dispozícií veľkú sálu a kuchyňu, kde tráviť spoločný čas.

Ruku k dielu pridali oj oni, keďže sa zúčastnili finálnych prác (ako upratovanie, presun nábytku a pod.). Touto cestou sa chceme poďakovať aj všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli pri tejto rekonštrukcií prácou, alebo za sprostredkovanie materiálnej pomoci. Ďakujeme!

Link: https://donboscodnes.sk/rekonstrukcia-internatu-na-mileticovej-je-dokoncena/

Modlitba – Nádej pre Ukrajinu

Toto je forma pomoci, ktorej účinnosť nevieme odmerať, ale je veľmi veľmi dôležitá!!!

„Toho, kto je láskavý a pokorný, budú vždy všetci milovať. Boh i ľudia.“

(sv. don Bosco)

Finančná pomoc

Cez túto stránku nám môžete poskytnúť dar, ktorý s vďakou využijeme na pomoc ľuďom z Ukrajiny, o ktorých sa staráme a na podporu potrieb Saleziánskej rodiny priamo na Ukrajine (https://ukrajina.saleziani.sk/).

Darovať môžete aj cez PayPal: PayPal.Me/salezianiukrajine

alebo prevodom na náš účet:
IBAN: SK08 1100 0000 0026 2985 2138
Variabilný symbol: 012022

QR kód:

Vaši
Andrej Kňaze SDB, Maroš Peciar SDB a Aneta Horváthová

Predchádzajúce infomaily nájdete na našej stránke.