Dobrý deň!

V prvom rade vám chceme vysloviť veľké ĎAKUJEME za prejavený záujem o pomoc ľuďom z Ukrajiny. Čítame pozorne všetky maily, ktoré prichádzajú. Najdôležitejšie správy komunikujeme práve týmto infomailom (pomocukrajine@saleziani.sk).

Ubytovanie: Formulár na poskytnutie ubytovania nájdete tu (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjEnExnfihwp2L3hDO8BDpRwdmuhqKWezLMe_NjAIIrgN7wA/viewform?usp=sf_link). Prosíme, zapíšte sa aj všetci tí, ktorým sa medzičasom zmenila situácia aby sme Vás zbytočne nekontaktovali. Ďakujeme za Vašu ochotu pomôcť!

Maltskí dobrovoľníci

V júni prišli do Prešova 4 mladí ľudia z Malty, aby ponúkli pomocnú ruku s UA deťmi a učili ich angličtinu (skrátený kurz). Okrem výučby sa im aj ochotne venovali a hrali sa s nimi. Mladší chlapci sa tam mali možnosť naučiť základy anglického jazyka a hlavne byť v spoločnosti nových milých ľudí. Jazyková bariéra v tomto nebola problém 🙂

Bratislavské oratórium otvorené pre UA detičky

Slovenské mamičky sa neúnavne venujú ukrajinským detičkám a starajú sa piatkové doobedia o tie najmenšie, kým ich UA maminy využívajú čas na vybavovanie svojich záležitostí. Oratórium v Bratislave (Miletičova) bude otvorené aj počas prázdnin (od konca júla až do konca augusta).

Neúnavní dobrovoľníci v Gabčíkove

Sme vďační za našich mladých dobrovoľníkov, ktorí sa aj počas týchto horúcich dovolenkových dní venujú stále viac a viac deťom (už vyše 500) a namiesto dovolenky a kúpalísk sa viackrát do týždňa vydávajú do Gabčíkova. Počas leta sa pravideľné výpravy zmenia na tábory, ktoré budú vyhradené len UA deťom. Vďaka!!!

Naša ukrajinská dobrovoľníčka Kira v službe

Už od apríla sa na dobrovoľnícke výpravy zapája aj jedno UA dievča z Kyjeva, aby pomáhalo deťom, ktoré utiekli pred vojnou. Chce byť nápomocná a deťom ponúknuť chvíľku šťastia tým, že sa im venuje, hrá a prekladá našim slovenským dobrovoľníkom pri práci. Ponúkame krátke video (v anj jazyku) o jej skúsenostiach a zážitkoch zo Slovenska.

Link: https://youtu.be/pa2zMXp2AJk

Modlitba – Nádej pre Ukrajinu

Toto je forma pomoci, ktorej účinnosť nevieme odmerať, ale je veľmi veľmi dôležitá!!!

„Pracujte pre Pána. Čo sa vám prihodí na tomto svete, je vec chvíľky, a nebo sa vám odplatí za všetko.“

(sv. don Bosco)

Finančná pomoc

Cez túto stránku nám môžete poskytnúť dar, ktorý s vďakou využijeme na pomoc ľuďom z Ukrajiny, o ktorých sa staráme a na podporu potrieb Saleziánskej rodiny priamo na Ukrajine (https://ukrajina.saleziani.sk/).

Darovať môžete aj cez PayPal: PayPal.Me/salezianiukrajine

alebo prevodom na náš účet:
IBAN: SK08 1100 0000 0026 2985 2138
Variabilný symbol: 012022

QR kód:

Vaši
Andrej Kňaze SDB, Maroš Peciar SDB a Aneta Horváthová

Predchádzajúce infomaily nájdete na našej stránke.