Dobrý deň!

V prvom rade vám chceme vysloviť veľké ĎAKUJEME za prejavený záujem o pomoc ľuďom z Ukrajiny. Čítame pozorne všetky maily, ktoré prichádzajú. Najdôležitejšie správy dňa a potreby komunikujeme práve týmto infomailom (pomocukrajine@saleziani.sk).

Ubytovanie: Formulár na poskytnutie ubytovania nájdete tu (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjEnExnfihwp2L3hDO8BDpRwdmuhqKWezLMe_NjAIIrgN7wA/viewform?usp=sf_link)

60 chlapcov zo sirotinca na dovolenke pri mori

Dva autobusy (vyše 60 chlapcov spolu s ich vychovávateľkami a otcom Mykhaylom, SDB) sa vo štvrtok 23.6. vydali na cestu k moru do Talianksa. Odchádzali z Prešova, kde ich priviezli saleziáni zo stredísk (kde sú ubytovaní starší chlapci) a rodiny (menší chlapci), aby mohli prežiť pár dní oddychu a načerpať tak síl. Chlapci sa takto majú možnosť znova stretnúť a medzi sebou si vymeniť skúsenosti prežité v rôznych realitách na SK.

Chlapcom sa veľmi páči a na návrat ešte nechcú ani pomyslieť 🙂 O svoje zážitky sa s nami podelia po návrate na Slovensko!

Humanitárna pomoc

Už pár týždňov je pozastavená podpora vo forme humanitárnej pomoci, nakoľko je veľký problém v UA s naftou a tým pádom rozvozom materiálu. V našom sklade v Prešove máme materiál ešte z jedného kamiónu, ale nemôžeme ho previesť do Ľvova, v ktorom sa už uskladnilo viac paliet z kamiónov. Snažíme sa pomôcť vyriešiť tento problém našim UA spolubratom a zadovážiť rozvoz po Ukrajine. Naša spolupracovníčka Martina B. sa o to stará a bude nás informovať, ako sa situácia vyvýja. Ďakujeme zatial za všetku vašu pomoc v rôznorodej podobe.

Kurz slovenčiny – Bratislava (Trnávka)

Na Trnávke sa otvára nový kurz slovenského jazyka pre UA zdarma!

Od 5.7 – 18.8 – lekcie budú bývať v utorok a štvrtok o 10:30 hod – 12:00 v Oratóriu na Trnávke. V prípade záujmu je potrebné sa prihlásiť na: trnavka.rcmm@gmail.com

Letné tábory aj pre ukrajiské deti

BA – Trnávka

1. Prímestský (denný), ktorý bude na Trnávke (8-14 rokov)- prvý termín: 18.7 – 22.7- druhý termín: 22.8 – 26.8 Prihláška: https://forms.gle/wrJuxMLMDykH15LF8

2. Pobytový tábor – Vek: Deti od 8-14 rokov, Termín: 1.7 – 9.7, Miesto: Tesáre Prihláška: https://forms.gle/RNdQ86HeVcKhTrvb8

2. Pobytová tábor – Vek: 15 – 19 rokov, Termín: 10.7 – 17.7, Prihláška: https://forms.gle/hLhgTty7pz3eUGGEA

Montessori tábor pre najmenších Vek: 3-6 rokov, Termín: 25.7 – 29.7 Miesto: Bratislava

Prihláška: https://forms.gle/3BECjMCcZG7j9GeK9

Stredisko Žilina pripravuje tábor pre UA chlapcov na konci júla. Tábor chystajú misijíny dobrovoľníci, ktorí chodievali na UA za deťmi ako animátori, no tento rok kvôli situácií zostanú na Sk. Tento tábor je výlučne pre ua deti, chlapcov z Ľvova, aby si mohli naplno rozumieť.

Stredisko Bardejov má taktiež vyhradené miesta vo svojom prímestskom tábore pre UA deti už na začiatku júla. Organizuje aj pre staršie a mladšie deti.

Prípravy sú už v plnom prúde!!!!

Správy o našej práci na medzinárodnom portáli

Saleziáni v Taliansku o práci „našich“ pravidelne píšu na svojom portáli ANS info: https://www.infoans.org/sezioni/notizie/item/15674-slovacchia-i-salesiani-a-gabcikove-per-dare-ai-bambini-rifugiati-la-possibilita-di-sentirsi-di-nuovo-bambini https://www.infoans.org/sezioni/notizie/item/14956-slovacchia-grazie-all-intervento-salesiano-47-minorenni-ucraini-della-casa-famiglia-di-leopoli-sono-ora-al-sicuro-in-slovacchia

Víkendová prespávačka dobrovoľníkov

V piatok večer sa dobrovoľníci, ktorí pravidelne chodia do Gabčíkova, stretli, aby išli spolu na kultúrny program: do kina (film Elvis). Po filme nasledoval Mekáč a potom sa s veľkým nasadením rozhodli (o pol jednej ráno) hrať florbal a iné aktivity. Spať sa išlo, keď sa už rozvidnievalo. V sobotu ráno bolo ešte pokračovanie v ESCAPE ROOM: Divná basa. Aj po 4h spánku sa im za rekordných 49 minút spoločnými silami podarilo zdrhnúť z basy a tým zakončili víkendovú akciu.

Modlitba – Nádej pre Ukrajinu

Toto je forma pomoci, ktorej účinnosť nevieme odmerať, ale je veľmi veľmi dôležitá!!!

„Pamätajte si, že každý kresťan musí byť svojmu blížnemu na povzbudenie, a že nijaká kázeň nepovzbudí tak, ako dobrý príklad.“

(sv. Ján Bosco)

Finančná pomoc

Cez túto stránku nám môžete poskytnúť dar, ktorý s vďakou využijeme na pomoc ľuďom z Ukrajiny, o ktorých sa staráme a na podporu potrieb Saleziánskej rodiny priamo na Ukrajine (https://ukrajina.saleziani.sk/).

Darovať môžete aj cez PayPal: PayPal.Me/salezianiukrajine

alebo prevodom na náš účet:
IBAN: SK08 1100 0000 0026 2985 2138
Variabilný symbol: 012022

QR kód:

Vaši
Andrej Kňaze SDB, Maroš Peciar SDB a Aneta Horváthová

Predchádzajúce infomaily nájdete na našej stránke.